Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/18/2019
Tytuł Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
Data publikacji 2019-07-24
Termin składania ofert 2019-08-30 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-08-30 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-24
Ogłoszenie o zamówieniu - (589,4 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2019-08-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2019-08-16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-07-24

Załączniki nr 1, 3-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-07-24

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-07-24

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-07-24

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-07-24

Załącznik do Części III SIWZ - logotypy
2019-07-24

Załącznik nr 7-1 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 1 zamówienia
2019-07-24

Załącznik nr 7-2 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 2 zamówienia
2019-07-24

Załącznik nr 7-3 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 3 zamówienia
2019-07-24

Załącznik nr 7-4 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 4 zamówienia
2019-07-24

Załącznik nr 7-5 do IDW - Treści i grafiki dla projektów w cz. 5 zamówienia
2019-07-24

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-07-24

Zmiana SIWZ
2019-08-12
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (386,24 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-08-12
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (386,24 KB)
Inne informacje
2019-08-30
Informacje z otwarcia ofert - (1,03 MB)
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1 zamówienia
2019-09-19

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2 zamówienia
2019-09-19

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 5 zamówienia
2019-09-19

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszejw zakresie Części 3 zamówienia
2019-09-30

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszejw zakresie Części 4 zamówienia
2019-09-30