Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/13/2019
Tytuł Zakup i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej
Data publikacji 2019-07-19
Termin składania ofert 2019-08-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-08-29 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu - (731,47 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia
2019-08-13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2019-08-16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-07-19

Załączniki nr 1,3-7 do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-07-19

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-07-19

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-07-19

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-07-19

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-07-19

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-08-13
Pytania i odpowiedzi - (1,12 MB)
Zmiana SIWZ
2019-08-13
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (386,82 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-08-13
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (386,82 KB)
Inne informacje
2019-08-29
Informacja z otwarcia ofert - (336,4 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-10-03
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (232,6 KB)