Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/14/2019
Tytuł Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki i francuski oraz z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, na język polski
Data publikacji 2019-06-27
Termin składania ofert 2019-07-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-11 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-27
Ogłoszenie o zamówieniu - (973,66 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-06-27

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-06-27

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-06-27

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-06-27

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-07-02
Pytania i odpowiedzi - (761,48 KB)
Zmiana SIWZ Informacje o zmianach SIWZ
2019-07-02

Aktualny Załącznik nr 1 do Części I SIWZ (Formularz ofertowy) w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-07-02

Inne informacje
2019-07-11
Inforamacje z otwarcia ofert - (747,49 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-07-24
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (288,21 KB)