Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/16/2019
Tytuł Dostawa kalendarzy na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW w 2020 r.
Data publikacji 2019-07-02
Termin składania ofert 2019-08-05 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-08-05 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-02
Ogłoszenie o zamówieniu - (504,05 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2019-07-02

Część II - 1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 1 zamówienia
2019-07-02

Część II - 2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 2 zamówienia
2019-07-02

Część II - 3 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 3 zamówienia
2019-07-02

Część III - 1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2019-07-02

Część III - 2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2019-07-02

Część III - 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 zamówienia
2019-07-02

Załącznik do Części III SIWZ - ciąg znaków i logotypy
2019-07-02

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-07-02

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-07-02

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-07-02

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-07-08
Pytania i odpowiedzi - (1,21 MB)
Zmiana SIWZ
2019-07-08
Informacje o zmianach SIWZ - (269,98 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-07-25
Pytania i odpowiedzi - (591,4 KB)
Inne informacje
2019-08-05
Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części od 1 do 3 zamówienia - (787,21 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2019-09-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2019-09-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2019-09-24