Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/11/2019
Tytuł Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
Data publikacji 2019-06-19
Termin składania ofert 2019-07-05 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-05 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-19
Ogłoszenie o zamówieniu - (969,21 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-06-19

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-06-19

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-06-19

Część IIIa SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
2019-06-19

Część IIIb SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Projekt budowlano-wykonawczy
2019-06-19

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2019-06-25

Pytania i odpowiedzi
2019-06-28

Zmiana SIWZ
2019-06-28
Zmiana SIWZ - (226,53 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-07-02
Pytanie i odpowiedź - (250,1 KB)
Inne informacje
2019-07-05
Informacja zotwarcia ofert - (265,08 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-07-17
Informacja o unieważnieniu postępowania - (342,29 KB)
powrót
do góry