Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/31/2010
Tytuł Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej dla budynków biurowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A i 3A.
Data publikacji 2010-09-27
Termin składania ofert 2010-10-19 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-10-19 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu - (98,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.10.2010r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.10.2010r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Załącznik do Formularza Ofertowego - Tabela cen jednostkowych

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik do Części III SIWZ - Projekt wykonawczy instalacji solarnej

Załącznik do Części III SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Wymagania ogólne

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wyk. i Odbioru R. Bud.(SSTWiORB) - Technologia

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wyk. i Odbioru R. Bud.(SSTWiORB) - Roboty elektryczne

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wyk. i Odbioru R. Bud.(SSTWiORB) - Konstrukcja wsporcza

Załącznik do Części III SIWZ - Przedmiar robót

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-10-01
Pytanie i odpowiedź (1). - (201,4 KB)
Zmiana SIWZ
2010-10-01
Informacja o zmianach SIWZ (1). - (240,96 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-10-04
Pytania i odpowiedzi (2). - (942,04 KB)
Zmiana SIWZ
2010-10-04
Informacja o zmianie w SIWZ (2). - (190,29 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-10-05
Pytania i odpowiedzi (3) - (901,19 KB)
Zmiana SIWZ Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert (3)
2010-10-05

Załącznik nr 1 - Aktualny Załącznik do Formularza Ofertowego - Tabela cen jednostkowych
2010-10-05

Załącznik nr 2 - Aktualna Szczegółowa Spec. Techn. Wyk. i Odbioru Robót Bud. ST-02 Roboty elektryczne.
2010-10-05

Załącznik nr 3 - Aktualny Przedmiar robót.
2010-10-05

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź (4) - 06.10.2010r.
2010-10-06

Pytanie i odpowiedź (5) - 08.10.2010r.
2010-10-08

Pytanie i odpowiedź (6) - 12.10.2010r.

Zmiana SIWZ Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert (6)
2010-10-12

Załącznik nr 1 - Aktualne dwa rysynki stanowiące zał. do Opisu technicznego montażu kolektorów słonecznych w bud. biurowym ...
2010-10-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-11-03
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (243,46 KB)