Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/09/2019
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW
Data publikacji 2019-06-21
Termin składania ofert 2019-07-30 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-30 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu - (538,99 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2019-06-21

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-06-21

Część III - 1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2019-06-21

Część III - 2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2019-06-21

Część III - 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 zamówienia
2019-06-21

Część III - 4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 zamówienia
2019-06-21

Część III - 5 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 5 zamówienia
2019-06-21

Załącznik do Części III SIWZ - LOGOTYPY
2019-06-21

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-06-21

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-06-21

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-06-21

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-06-25
Pytanie i odpowiedź - (425,61 KB)
Zmiana SIWZ
2019-06-25
Informacje o zmianach SIWZ - (274,79 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2019-07-03

Pytania i odpowiedzi
2019-07-05

Pytania i odpowiedzi
2019-07-12

Zmiana SIWZ
2019-07-12
Informacje o zmianach SIWZ - (186,73 KB)
powrót
do góry