Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/09/2019
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW
Data publikacji 2019-06-21
Termin składania ofert 2019-08-09 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-08-09 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu - (538,99 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2019-07-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2019-07-30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2019-06-21

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-06-21

Część III - 1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2019-06-21

Część III - 2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2019-06-21

Część III - 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 zamówienia
2019-06-21

Część III - 4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 zamówienia
2019-06-21

Część III - 5 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 5 zamówienia
2019-06-21

Załącznik do Części III SIWZ - LOGOTYPY
2019-06-21

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-06-21

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-06-21

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-06-21

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-06-25
Pytanie i odpowiedź - (425,61 KB)
Zmiana SIWZ
2019-06-25
Informacje o zmianach SIWZ - (274,79 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2019-07-03

Pytania i odpowiedzi
2019-07-05

Pytania i odpowiedzi
2019-07-12

Zmiana SIWZ
2019-07-12
Informacje o zmianach SIWZ - (186,73 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-07-24
Pytania i odpowiedzi - (740,88 KB)
Zmiana SIWZ
2019-07-24
Informacje o zmianach SIWZ - (463,9 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-07-24
Informacja o zmianie terminu składania ofert - (463,9 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2019-07-30

Pytania i odpowiedzi
2019-08-01

Inne informacje
2019-08-09
Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części od 1 do 5 zamówienia - (1,05 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 5 zamówienia
2019-09-25

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2019-09-25

Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-09-25
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2 zamówienia - (259,53 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-10-01
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia - (300,77 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-10-01
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 4 zamówienia - (292,72 KB)