Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/15/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Organizacja pikniku integracyjnego z okazji 30-lecia NFOŚiGW
Data publikacji 2019-06-17
Termin składania ofert 2019-07-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (407,67 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-06-17

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-06-17

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-06-17

Inne informacje
2019-08-07
Informacja o udzieleniu zamówienia - (141,02 KB)