Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/10/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
Data publikacji 2019-05-31
Termin składania ofert 2019-06-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-06-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (403,95 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-05-31

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-05-31

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-05-31

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-06-05
Odpowiedzi na pytania - (1,04 MB)
Inne informacje
2019-06-18
Informacja o udzieleniu zamówienia - (154,94 KB)