Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/06/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. "Profesjonalny Doradca Energetyczny"
Data publikacji 2019-05-15
Termin składania ofert 2019-05-27 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-05-27 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-05-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (604,16 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-05-15

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-05-15

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-05-15

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-05-15

Inne informacje
2019-05-31
Informacje o nieudzieleniu zamówienia - (150,9 KB)