Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/07/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp - Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych, spotkań monitorujących i grup roboczych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
Data publikacji 2019-04-29
Termin składania ofert 2019-05-14 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-05-14 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (604,82 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-04-29

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-04-29

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-04-29

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-29

Inne informacje
2019-06-17
Informacja o udzieleniu zamówienia - (202,05 KB)