Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/08/2019
Tytuł Dostawa papieru kserograficznego
Data publikacji 2019-04-12
Termin składania ofert 2019-04-25 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-04-25 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-12
Ogłoszenie o zamówieniu - (822,54 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-04-12

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-04-12

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-04-12

Inne informacje
2019-04-25
Informacje z otwarcia ofert - (331,55 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-05-10
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (257,4 KB)