Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZ/05/2019
Tytuł Dostawa filmów i spotu na potrzeby NFOŚiGW
Data publikacji 2019-03-26
Termin składania ofert 2019-04-16 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-04-16 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-03-26
Ogłoszenie o zamówieniu - (621,69 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-03-26

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania dot. Części 1 i Części 2 zamówienia
2019-03-26

Część II-1 SIWZ - Wzór umowy (dla Części 1 zamówienia)
2019-03-26

Część II-2 SIWZ - Wzór umowy (dla Części 2 zamówienia)
2019-03-26

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 1 zamówienia)
2019-03-26

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 2 zamówienia)
2019-03-26

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi (dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia)
2019-04-01

Pytania i odpowiedzi (dotyczy Części 1 zamówienia)
2019-04-04

Pytania i odpowiedzi (dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia)
2019-04-11

Inne informacje
2019-04-16
Informacje z otwarcia ofert (dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia) - (676,37 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2019-05-20

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2019-05-20