Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WPZ/03/2019
Tytuł Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
Data publikacji 2019-03-25
Termin składania ofert 2019-04-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-04-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-03-25
Ogłoszenie o zamówieniu - (862,56 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-04-02

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
2019-04-04

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-03-25

Część II - 1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 1 zamówienia (IPU)
2019-03-25

Część II - 2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 2 zamówienia (IPU)
2019-03-25

Część III - 1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia (OPZ)
2019-03-25

Część III - 2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia (OPZ)
2019-03-25

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-03-25

Zmiana terminu składania ofert
2019-04-02
Zmiana terminu składania ofert - (3,3 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi do Wykonawców
2019-04-02

Pytania i odpowiedzi do Wykonawców 2
2019-04-04

Zmiana SIWZ
2019-04-04
Zmiana SIWZ z dn. 04.04.19 - (2,87 MB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-04-04
Zmiana terminu składania ofert - (2,87 MB)
Inne informacje
2019-04-10
Informacja z otwarcia ofert - (681,03 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2019-05-10

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2019-05-13