Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WPZ/04/2019
Tytuł Świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE
Data publikacji 2019-03-08
Termin składania ofert 2019-03-18 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-03-18 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-03-08
Ogłoszenie o zamówieniu - (845,75 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-03-08

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-03-08

Część II - 1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-03-08

Część II - 2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-03-08

Opis przedmiotu zamówienia Część II - 1 SIWZ (Załącznik nr 1 do IPU)
2019-03-08

Opis przedmiotu zamówienia Część II - 2 SIWZ (Załącznik nr 1 do IPU)
2019-03-08

Inne informacje
2019-03-18
Informacje z otwarcia ofert dla Części 1, Części 2 i Części 3 - (712,24 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2019-05-08

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2019-05-08

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2019-05-08