Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/27/2010
Tytuł Opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych w wysokonakładowych dziennikach ogólnokrajowych w 2010 roku.
Data publikacji 2010-09-01
Termin składania ofert 2010-09-09 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-09-09 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (690 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-09-21
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - (250,56 KB)