Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WPZ/02/2019
Tytuł Rezerwacja i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczeniem do siedziby NFOŚiGW
Data publikacji 2019-02-15
Termin składania ofert 2019-02-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-02-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-02-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (700,68 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-02-15

Część I SIWZ - Załączniki do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-02-15

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-02-15

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-02-21
Pytanie i odpowiedź - (301,07 KB)
Inne informacje
2019-02-26
Informacja z otwarcia ofert - (584,99 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-03-08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (292,7 KB)