Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WPZ/01/2019
Tytuł Bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy użyciu kart flotowych
Data publikacji 2019-01-29
Termin składania ofert 2019-02-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-02-08 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (689,93 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019-01-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (420,62 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-01-29

Część I SIWZ - Załączniki do IDW wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-01-29

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-01-29

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-02-04
Pytania i odpowiedzi - (824,97 KB)
Zmiana SIWZ
2019-02-04
Zmiana SIWZ - (197,84 KB)
Inne informacje
2019-02-08
Informacja z otwarcia ofert - (270,18 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-02-25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (260,14 KB)