Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/31/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp - Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Data publikacji 2019-01-17
Termin składania ofert 2019-01-31 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-01-31 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-01-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (691,88 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019-01-17

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019-01-25

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-01-17

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-01-17

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-01-17

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-01-17

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-01-25
Pytania i odpowiedzi - (1,29 MB)
Zmiana SIWZ
2019-01-25
Informacje o zmianach SIWZ - (914,16 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2019-01-25
Zmieniony Formularz Ofertowy i Załączniki w wersji edytowalnej do wykorzystania - (150,5 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-01-25
Informacje o zmianie terminu składania ofert - (914,16 KB)
Inne informacje
2019-02-18
Informacje o udzieleniu zamówienia - (193,06 KB)