Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/30/2018
Tytuł Usługi wsparcia systemu SAP
Data publikacji 2019-01-08
Termin składania ofert 2019-02-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-02-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-01-08
Ogłoszenie o zamówieniu - (401,52 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-01-08

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-01-08

Załącznik nr 2 do IDW -JEDZ
2019-01-08

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-01-08

Załączniki do Części II SIWZ
2019-01-08

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-01-08

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-01-08

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-01-29
Pytania i odpowiedzi - (560,14 KB)
Zmiana SIWZ
2019-01-29
Informacje o zmianach SIWZ - (287,44 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-02-06
Pytania i odpowiedzi (2) - (237,75 KB)
Inne informacje
2019-02-13
Informacje z otwarcia ofert - (327,22 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-03-08
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (291,28 KB)