Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/26/2018
Tytuł Zakup urządzeń drukujących
Data publikacji 2018-12-04
Termin składania ofert 2018-12-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-20 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-12-04
Ogłoszenie o zamówieniu - (525,28 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-12-12
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (316,38 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-12-04

Część I SIWZ - Załączniki do IDW wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-12-04

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2018-12-04

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2018-12-04

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-12-12
Pytania i odpowiedzi - (488,14 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2018-12-12

Załącznik do zmian SIWZ - AKTUALNY i ujednolicony Załącznik do Formularza oferty w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-12-12

Zmiana terminu składania ofert
2018-12-12
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (3,71 MB)
Inne informacje
2018-12-20
Informacje z otwarcia ofert - (342,95 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-01-17
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (290,19 KB)