Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/29/2018
Tytuł Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
Data publikacji 2018-11-28
Termin składania ofert 2018-12-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-11 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (507,25 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-11-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-11-28

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-11-28

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2018-11-28

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-11-28

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2018-11-28

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-12-03
Pytania i odpowiedzi z 03.12.18 r. - (998,98 KB)
Zmiana SIWZ Informacje o zmianach SIWZ
2018-12-03

Aktualny Załącznik nr 1 do IDW (Formularz Ofertowy)
2018-12-03

Inne informacje
2018-12-11
Informacje z otwarcia ofert - (259,99 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-12-18
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (251,04 KB)