Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/25/2018
Tytuł Wsparcie aplikacyjne i techniczne dla systemu SAP
Data publikacji 2018-11-14
Termin składania ofert 2018-12-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-14
Ogłoszenie o zamówieniu - (697,28 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-11-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (487,17 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-11-14

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-11-14

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia (IPU)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 1)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 2)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 3)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 4)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 5)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 6)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 7)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 8)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 9)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 10)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 11)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 12)
2018-11-14

Część II SIWZ (Zał. nr 13)
2018-11-14

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-11-23
Pytania i odpowiedzi z 23.11.18 r. - (1,42 MB)
Zmiana SIWZ
2018-11-23
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (582,58 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-11-23
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (582,58 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-11-28
Pytania i odpowiedzi z 28.11.18 r. - (2,13 MB)
Zmiana SIWZ
2018-11-28
Informacje o zmianach SIWZ - (279,08 KB)
Inne informacje
2018-12-04
Informacje z otwarcia ofert - (473,29 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-01-07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (264,53 KB)