Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/28/2018
Tytuł Zakup pakietu oprogramowania, usług chmury publicznej, usług wsparcia w ramach rozwoju infrastruktury teleinformatycznej NFOŚiGW
Data publikacji 2018-11-09
Termin składania ofert 2018-12-13 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-13 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu - (347,25 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-11-09

Część I SIWZ - Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-11-09

Część I SIWZ - Zalącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2018-11-09

Część II - SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2018-11-09

Część II - SIWZ - Zal 2-7 do IPU
2018-11-09

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-11-09

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2018-11-09

Inne informacje
2018-12-13
Informacja z otwarcia ofert - (297,35 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-01-15
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (309,19 KB)