Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/27/2018
Tytuł Dostawa środków czystości
Data publikacji 2018-10-22
Termin składania ofert 2018-11-06 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-06 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (693,24 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-10-22

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-10-22

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-10-22

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-10-22

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2018-10-31

Pytanie i odpowiedź
2018-11-02

Inne informacje Informacje z otwarcia ofert Część 1
2018-11-06

Informacje z otwarcia ofert Część 2
2018-11-06

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Część 1
2018-11-26

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Część 2
2018-11-26