Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/28/2010
Tytuł Przeprowadzenie zagranicznego specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu „Pomoc Techniczna dla sektora środowiska”, Memorandum Finansowe 2002/PL/16/P/PA/013, dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie oraz instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych w sektorze środowiska.
Data publikacji 2010-08-26
Termin składania ofert 2010-09-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-09-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu. - (63,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ - Wzór umowy

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-09-15
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (259,78 KB)