Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/24/2018
Tytuł Zakup i wdrożenie serwera PROXY
Data publikacji 2018-10-17
Termin składania ofert 2018-11-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (557,81 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-10-17

Załącznik nr 2 do Części I SIWZ - JEDZ
2018-10-17

Załączniki do wykorzystania w wersji edytowalnej
2018-10-17

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-10-17

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-10-17

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-11-08
Pytania i odpowiedzi - (2,19 MB)
Zmiana SIWZ
2018-11-08
Informacje o zmianach SIWZ - (199,2 KB)
Inne informacje
2018-11-26
Informacja z otwarcia ofert - (344,97 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-12-12
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (282,03 KB)