Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/23/2018
Tytuł Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
Data publikacji 2018-10-10
Termin składania ofert 2018-11-19 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-19 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-10
Ogłoszenie o zamówieniu - (642,08 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-10-10

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-10-10

Załacznik nr 2 do IDW - JEDZ
2018-10-10

Załącznik nr 4-1 do IDW
2018-10-10

Załącznik nr 4-2 do IDW
2018-10-10

Załącznik nr 4-3 do IDW
2018-10-10

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (dla Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia)
2018-10-10

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia)
2018-10-10

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2018-10-17

Pytania i odpowiedzi (2)
2018-10-23

Zmiana SIWZ
2018-10-23
Informacje o zmianach w SIWZ - (413,97 KB)
powrót
do góry