Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/23/2018
Tytuł Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
Data publikacji 2018-10-10
Termin składania ofert 2018-11-21 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-21 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-10
Ogłoszenie o zamówieniu - (642,08 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia
2018-10-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2018-11-05

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-10-10

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-10-10

Załacznik nr 2 do IDW - JEDZ
2018-10-10

Załącznik nr 4-1 do IDW
2018-10-10

Załącznik nr 4-2 do IDW
2018-10-10

Załącznik nr 4-3 do IDW
2018-10-10

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (dla Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia)
2018-10-10

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia)
2018-10-10

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2018-10-17

Pytania i odpowiedzi (2)
2018-10-23

Zmiana SIWZ
2018-10-23
Informacje o zmianach w SIWZ - (413,97 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-10-30
Pytania i odpowiedzi (3) - (976,06 KB)
Zmiana SIWZ Informacje o zmianach w SIWZ (2)
2018-10-30

Załącznik nr 1.1. do IDW po zmianie - wersja edytowalna do wykorzystania
2018-10-30

Zmiana terminu składania ofert
2018-10-30
Zmiana terminu składania ofert - (558,28 KB)
Inne informacje
2018-11-21
Informacje z otwarcia ofert dla Części 1, Części 2 i Części 3 - (690,3 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2019-01-04

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2019-01-04

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2019-01-04

powrót
do góry