Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/22/2018
Tytuł Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Data publikacji 2018-10-01
Termin składania ofert 2018-10-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-10-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu - (684,04 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-10-05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (398,54 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2018-10-01

Część I SIWZ - Załącznik do Formularza ofertowego
2018-10-01

Część I SIWZ - Załączniki nr 1-3 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-10-01

Część I SIWZ - Załącznik do Formularza ofertowego w wersji edytowalnej - do wykorzystani
2018-10-01

Część II - SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-10-01

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-10-01

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-10-05
Pytania i odpowiedzi z 05.10.18 - (537,25 KB)
Zmiana SIWZ
2018-10-05
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (551,63 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-10-05
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (551,63 KB)
Zmiana SIWZ
2018-10-05
Zmieniony i aktualny Załącznik do Formularza Ofertowego - w wersji edytowalnej - do wykorzystania - (39 KB)
Inne informacje
2018-10-12
Informacja z otwarcia ofert - (599,17 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-12-10
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (521,81 KB)
powrót
do góry