Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/21/2018
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
Data publikacji 2018-09-26
Termin składania ofert 2018-11-06 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-06 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-09-26
Ogłoszenie o zamówieniu - (342,61 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-09-26

Część I SIWZ - Załączniki nr 1 i 3 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-09-26

Część I SIWZ - Zalącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2018-09-26

Część II - SIWZ - Wzór umowy
2018-09-26

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-09-26

Załącznik do Części III SIWZ - Zestawienie logotypów
2018-09-26

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-10-18
Pytanie i odpowiedź - (644,79 KB)
Zmiana SIWZ
2018-10-18
Informacja o zmianie SIWZ - (542,15 KB)
powrót
do góry