Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/19/2018
Tytuł Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
Data publikacji 2018-08-17
Termin składania ofert 2018-09-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-09-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (533,61 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Instrukcja dla Wykonawców Część I SIWZ
2018-08-17

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-08-17

Istotne postanowienia umowy Część II SIWZ
2018-08-17

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIa SIWZ
2018-08-17

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIa (rysunki) SIWZ
2018-08-17

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIb SIWZ
2018-08-17

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIc SIWZ
2018-08-17

Inne informacje
2018-09-04
Informacje z otwarcia ofert - (495,54 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-09-14
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - (328,93 KB)
powrót
do góry