Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/14/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
Data publikacji 2018-06-22
Termin składania ofert 2018-07-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-07-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (393,47 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-06-22

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-06-22

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy
2018-06-22

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-06-26
Pytanie i odpowiedź - (315,68 KB)
Inne informacje
2018-06-26
ZEBRANIE WSZYSTKICH WYKONAWCÓW - 28.06.2018 R - (315,68 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-06-27
Pytania i odpowiedzi - (488,03 KB)
Inne informacje
2018-06-28
Informacja z zebrania z Wykonawcami - 28.06.2018 R - (314,29 KB)
Zmiana SIWZ
2018-06-29
Zmiana SIWZ - (708,42 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-06-29
Zmiana terminu składania ofert - (708,42 KB)
Inne informacje
2018-07-12
Informacja o udzieleniu zamówienia - (155,05 KB)
powrót
do góry