Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/26/2010
Tytuł Wykonanie analiz w sektorze wodno-kanalizacyjnym.
Data publikacji 2010-08-17
Termin składania ofert 2010-08-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-08-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (74,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III-1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia

Część III-2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia

Część III-3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 zamówienia

Część III-4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 zamówienia

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-08-20
Pytania i odpowiedzi (1) - (854,53 KB)
Zmiana SIWZ
2010-08-20
Informacja o zmianach SIWZ - (202,71 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1
2010-09-02

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2
2010-09-02

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3
2010-09-02

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 4
2010-09-02

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej (ponownie) - Część 3
2010-09-13