Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/12/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących specyfiki Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które takie współfinansowanie otrzymały
Data publikacji 2018-06-18
Termin składania ofert 2018-07-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-07-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (484,87 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-06-18

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-06-18

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-06-18

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-06-18

Załącznik 1 do Części III SIWZ
2018-06-18

Załącznik 2 do Części III SIWZ
2018-06-18

Załącznik 3 do Części III SIWZ
2018-06-18

Załącznik 4 do Części III SIWZ
2018-06-18

Załącznik do SIWZ - Informacje przekazane i uzyskane podczas dialogu technicznego
2018-06-18

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Odpowiedź na pytanie
2018-06-19

Odpowiedzi na pytania
2018-06-22

Odpowiedź na pytanie
2018-06-26

Odpowiedzi na pytania 29.06.18
2018-06-29

Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-08-08
Informacja o nieudzieleniu zamówienia - (210,1 KB)
powrót
do góry