Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/10/2018
Tytuł Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
Data publikacji 2018-06-13
Termin składania ofert 2018-07-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-07-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-13
Ogłoszenie o zamówieniu - (690,25 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Instrukcja dla Wykonawców Część I SIWZ
2018-06-13

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-06-13

Istotne postanowienia umowy Część II SIWZ
2018-06-13

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIa SIWZ
2018-06-13

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIa (rysunki) SIWZ
2018-06-13

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIb SIWZ
2018-06-13

Opis przedmiotu zamówienia Część IIIc SIWZ
2018-06-13

Inne informacje
2018-07-03
Informacje z otwarcia ofert - (299,55 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-07-06
Informacja o unieważnieniu postępowania - (290,44 KB)