Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/11/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
Data publikacji 2018-06-01
Termin składania ofert 2018-06-13 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-06-13 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-01
Ogłoszenie o zamówieniu - (395 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-06-08
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (432,98 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-06-01

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-06-01

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-06-01

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-06-06
Pytania i odpowiedzi - (267,08 KB)
Zmiana SIWZ
2018-06-06
Zmiana Części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy - (267,08 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-06-08
Pytania i odpowiedzi 2 - (553,36 KB)
Zmiana SIWZ
2018-06-08
Zmiana Części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy - (553,36 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-06-08
Zmiana terminu składania ofert - (194,15 KB)
Inne informacje
2018-06-14
Informacje o nieudzieleniu zamówienia - (158,59 KB)