Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/09/2018
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
Data publikacji 2018-05-15
Termin składania ofert 2018-06-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-06-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-05-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (514,92 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2018-06-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2018-06-14

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-05-15

Część I SIWZ - Załączniki nr 1.1-1.5 i 3 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-05-15

Część I SIWZ - Zalącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2018-05-15

Część II - SIWZ - Wzór umowy
2018-05-15

Część III - 1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2018-05-15

Część III - 2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2018-05-15

Część III - 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 zamówienia
2018-05-15

Część III - 4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 zamówienia
2018-05-15

Część III - 5 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 5 zamówienia
2018-05-15

Załącznik do Części III SIWZ - LOGA
2018-05-15

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2018-05-18

Pytania i odpowiedzi
2018-06-06

Pytania i odpowiedzi
2018-06-12

Zmiana SIWZ
2018-06-12
ZMIANA SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (519,27 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-06-12
ZMIANA SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (519,27 KB)
Inne informacje
2018-06-26
Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części od 1 do 5 zamówienia - (813,43 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 1 Artykuły techniczne
2018-07-06

Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 4 Artykuły LIFE
2018-07-06

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2018-07-27

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 5 zamówienia
2018-07-31

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2018-08-21