Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/08/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących specyfiki Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które takie współfinansowanie otrzymały
Data publikacji 2018-04-18
Termin składania ofert 2018-05-16 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-05-16 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (493,83 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-04-30

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2
2018-05-09

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-04-18

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-04-18

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-04-18

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-04-18

Załącznik 1 do Części III SIWZ
2018-04-18

Załącznik 2 do Części III SIWZ
2018-04-18

Załącznik 3 do Części III SIWZ
2018-04-18

Załącznik 4 do Części III SIWZ
2018-04-18

Załącznik do SIWZ - Informacje przekazane i uzyskane podczas dialogu technicznego
2018-04-18

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-04-27
Pytanie i odpowiedź - (339,27 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-04-30
Zmiana terminu składania ofert - (227,86 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-05-09
Pytania i odpowiedzi, ZMIANA SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (1,66 MB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-05-09
Zmiana terminu składania ofert - (1,66 MB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-06-01
Informacja o unieważnieniu postępowania - (189,25 KB)