Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/07/2018
Tytuł Dostawa urządzeń komputerowych
Data publikacji 2018-03-31
Termin składania ofert 2018-05-28 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-05-28 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (490,96 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2018-04-27

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2018-05-02

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-03-31

Załącznik nr 1 do FO - parametry sprzętu
2018-03-31

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2018-03-31

Załącznik nr 1, 3, 4 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-03-31

Załącznik nr 1 do FO - parametry sprzętu w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-03-31

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-03-31

Część II - SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-03-31

Część II - SIWZ - Załaczniki nr 3-6 do IPU
2018-03-31

Część III - SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Rozdz. 1 - Sprzęt
2018-03-31

Część III - SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Rozdz. 2 - Oprogramowanie
2018-03-31

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2018-04-09

Pytania i odpowiedzi
2018-04-16

Zmiana SIWZ
2018-04-16
Zmiana SIWZ - (386,1 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-04-27
Pytania i odpowiedzi - (2,26 MB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2018-04-27

Zal. do zmian SIWZ z dnia 27.04. - AKTUALNY zał. nr 1 do Formularza Oferty w wersji edytowalnej
2018-04-27

Zmiana terminu składania ofert
2018-04-27
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (6,86 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-05-23
Pytanie i odpowiedź - (293,41 KB)
Inne informacje
2018-05-28
Informacje z otwarcia ofert - (605,42 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-06-29
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (483,6 KB)