Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/06/2018
Tytuł Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i ukraiński oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego na język polski
Data publikacji 2018-03-07
Termin składania ofert 2018-03-19 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-03-19 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-07
Ogłoszenie o zamówieniu - (707,2 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-03-13
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (420,2 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-03-07

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-03-07

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla każdej z Części zamówienia
2018-03-07

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2018-03-07

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2018-03-07

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-03-13
Pytania i odpowiedzi - (484,24 KB)
Zmiana SIWZ Informacja o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert
2018-03-13

Załącznik do zmian SIWZ - Aktualne wzory Formularzy ofertowych dla Części 1 i 2 zamówienia
2018-03-13

Zmiana terminu składania ofert
2018-03-13
Informacja o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (3,03 MB)
Inne informacje Informacje z otwarcia ofert - Część 1 zamówienia
2018-03-19

Informacje z otwarcia ofert - Część 2 zamówienia
2018-03-19

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2018-04-04

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2018-04-04