Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/05/2018
Tytuł Świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE
Data publikacji 2018-03-06
Termin składania ofert 2018-03-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-03-20 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-06
Ogłoszenie o zamówieniu - (702,15 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-03-06

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-03-06

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2018-03-06

Część II SIWZ - Załącznik do IPU - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2018-03-06

Inne informacje
2018-03-20
Informacje z otwarcia ofert - Część 1, 2 i 3 zamówienia - (688,61 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2018-04-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2018-04-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2018-04-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia (sprostowanie omyłki pisarskiej)
2018-04-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia (sprostowanie omyłki pisarskiej)
2018-04-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia (sprostowanie omyłki pisarskiej)
2018-04-11