Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/03/2018
Tytuł Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
Data publikacji 2018-03-06
Termin składania ofert 2018-04-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-04-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-06
Ogłoszenie o zamówieniu - (474,28 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) dla Części 1 i Części 2 zamówienia
2018-03-06

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania dla Części 1 i Części 2 zamówienia
2018-03-06

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ
2018-03-06

Załącznik nr 4 do SIWZ dla Części 1 i Części 2 zamówienia
2018-03-06

Grafiki
2018-03-06

Część II-1 Istotne postanowienia umowy
2018-03-06

Część II-2 Istotne postanowienia umowy
2018-03-06

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia dla Części 1 i Części 2 zamówienia
2018-03-06

Inne informacje Informacje z otwarcia ofert - Część 1 zamówienia
2018-04-12

Informacje z otwarcia ofert - Część 2 zamówienia
2018-04-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2018-05-10

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2018-05-10