Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/25/2010
Tytuł Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego na język polski.
Data publikacji 2010-08-10
Termin składania ofert 2010-08-19 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-08-19 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-08-10
Ogłoszenie o zamówieniu - (693 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2010-08-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - (656 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-08-12
Pytania i odpowiedzi (1) - (1,36 MB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2010-08-12

Załącznik do Informacji o zmianie SIWZ (Zmieniony Formularz ofertowy)
2010-08-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-09-02
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (307,18 KB)