Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/04/2018
Tytuł Świadczenie usług łączności z siecią Internet w budynku Orion
Data publikacji 2018-03-01
Termin składania ofert 2018-03-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-03-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-01
Ogłoszenie o zamówieniu - (689,99 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-03-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (483,02 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-03-01

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia (IPU i OPZ)
2018-03-01

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-03-01

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2018-03-09

Pytania i odpowiedzi
2018-03-14

Zmiana SIWZ
2018-03-14
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (937,94 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-03-14
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (937,94 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-03-26
Pytanie i odpowiedź - (298,3 KB)
Inne informacje
2018-03-26
Informacja z otwarcia ofert - (259,15 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-04-11
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (321,68 KB)