Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/01/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zagranicznych wizyt studyjnych dla pracowników NFOŚiGW w ramach projektu „Budowa potencjału LIFE”
Data publikacji 2018-02-07
Termin składania ofert 2018-02-21 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-02-21 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-02-07
Ogłoszenie o zamówieniu - (498,17 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-02-07

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-02-07

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-02-07

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-02-07

Inne informacje
2018-03-19
Infromacja o udzieleniu zamówienia - (152,47 KB)