Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/02/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na Organizację i obsługę logistyczną konferencji szkoleniowych dla beneficjentów i wnioskodawców NFOŚiGW, w tym POIiŚ
Data publikacji 2018-02-06
Termin składania ofert 2018-02-22 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-02-22 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-02-06
Ogłoszenie o zamówieniu - (489,89 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-02-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (235,72 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-02-06

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-02-06

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-02-06

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-02-06

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-02-12
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - (1,05 MB)
Zmiana SIWZ
2018-02-12
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (385,57 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-02-12
Zmiana terminu składania ofert - (385,57 KB)
Zmiana SIWZ
2018-02-12
Załacznik nr 4 do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania ze zmianami - (96 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Odpowiedź na pytanie
2018-02-16

Odpowiedzi na pytania
2018-02-20

Inne informacje
2018-04-03
Informacja o udzieleniu zamówienia - (160,6 KB)