Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/41/2017
Tytuł „Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) za lata 2017-2021”
Data publikacji 2018-01-31
Termin składania ofert 2018-02-16 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-02-16 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-01-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (663,53 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-02-09
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (445 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-01-31

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-01-31

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2018-01-31

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2018-01-31

Załącznik 1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 1.1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 1.2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 1.3 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 1.4 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 1.5 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 1.6 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2.1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2.2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2.3 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2.4 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2.5 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2.6 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 2.7 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.3 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.4 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.5 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.6 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.7 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 3.8 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 4 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 4.1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 4.2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 5 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 5.1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 5.2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 5.3 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 5.4 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 5.5 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 5.6 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 6 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 6.1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 6.2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 6.3 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 6.4 do Części III SIWZ

Załącznik 7 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 7.1 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 7.2 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 7.3 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 7.4 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 8 do Części III SIWZ
2018-01-31

Załącznik 8.1 do Części III SIWZ

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-02-09
Pytania i odpowiedzi - (393 KB)
Zmiana SIWZ
2018-02-09
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (454,31 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-02-09
Zmiana terminu składania ofert - (454,31 KB)
Inne informacje
2018-02-16
Informacje z otwarcia ofert - (339,76 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-03-06
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (258,94 KB)