Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/40/2017
Tytuł Świadczenie usług łączności z siecią Internet
Data publikacji 2017-12-22
Termin składania ofert 2018-01-16 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-01-16 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-12-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (695,21 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-12-22

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
2017-12-22

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-12-22

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-01-11
Pytania i odpowiedzi - (294,82 KB)
Zmiana SIWZ
2018-01-12
Zmiana SIWZ - (207,03 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-01-12
Pytania i odpowiedzi - (814,51 KB)
Inne informacje
2018-01-16
Informacje z otwarcia ofert - (346,45 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-02-12
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - (298,63 KB)