Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/31/2017
Tytuł Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych
Data publikacji 2017-12-22
Termin składania ofert 2018-01-22 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-01-22 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-12-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (772,11 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-01-09
Ogłoszenie o zamówieniu - (474,67 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-12-22

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-12-22

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2017-12-22

Załącznik do Części II SIWZ
2017-12-22

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2017-12-22

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-01-09
Pytania i odpowiedzi - (645,11 KB)
Zmiana SIWZ
2018-01-09
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (303,57 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-01-09
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (303,57 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-01-12
Pytania i odpowiedzi - (1,45 MB)
Zmiana SIWZ
2018-01-12
Zmiana SIWZ - (288,72 KB)
Inne informacje
2018-01-22
Informacje z otwarcia ofert - (286,88 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2018-02-07
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (279,64 KB)