Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/38/2017
Tytuł Świadczenie usług zdrowotnych
Data publikacji 2017-12-19
Termin składania ofert 2018-01-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-01-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-12-19
Ogłoszenie o zamówieniu - (305,32 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2018-01-03

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2018-01-05

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2017-12-19

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-12-19

Część II SIWZ - Ogólne warunki umowy
2017-12-19

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2017-12-19

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2017-12-20

Załącznik - Część II SIWZ w wersji edytowalnej
2017-12-20

Załącznik - Część III SIWZ w wersji edytowalnej
2017-12-20

Pytanie i odpowiedź
2017-12-22

Zmiana SIWZ
2017-12-22
Zmiana SIWZ - (152,09 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-01-03
Pytania i odpowiedzi - (893,09 KB)
Zmiana SIWZ
2018-01-03
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (1,36 MB)
Zmiana terminu składania ofert
2018-01-03
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (1,36 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-01-09
Pytania i odpowiedzi - (1,19 MB)
Zmiana SIWZ
2018-01-09
Zmiana SIWZ - (674,08 KB)
Inne informacje Informacja z otwarcia ofert
2018-01-17

Informacja o udzieleniu zamówienia
2018-02-20